Na een grondige en uitgebreide jurering werd een nieuwe uitbater voor zaal Cinema aangeduid. Net als voor de verbouwingen, kwam vzw Dallas als sterkste kandidaat uit de bus. De feestelijke heropening ging door tijdens het weekend van 20 april

Via een open oproep ging de Stad Aalst op zoek naar een uitbater voor het vernieuwde complex, dat met de verbouwingswerken uitgroeit tot een volwaardig jeugdontmoetingscentrum. In totaal meldden zeven kandidaten zich aan, waarvan vier kandidaten de opdracht ook effectief uitvoerden. Aan de kandidaten werd gevraagd een duidelijke kijk voor te bereiden op het door hen beoogde plan van aanpak voor Cinema die mondeling werd toegelicht. Bij de overgebleven kandidaten wist vzw Dallas de jury te overtuigen, mede door de sterke omkadering, het ruime netwerk en de aanwezige expertise. Ook hun focus op de ondersteuning en begeleiding van jongeren zorgde ervoor dat ze opnieuw aangeduid werden als de meest geschikte uitbater voor zaal Cinema. 

De vzw sluit een gebruiksovereenkomst af voor drie jaar. Naast een nauwe samenwerking met team Jeugd van de Stad, zal ook een stuurgroep de werking van de uitbater opvolgen en evalueren. In deze stuurgroep zetelen voornamelijk vertegenwoordigers van onder andere VONK (de Aalsterse jeugdraad), de erkende jeugdbewegingen, jeugdhuizen en studentenverenigingen. Bijkomend werden ook actieve leerlingen uit 3de graad leerlingenraden uitgenodigd voor de stuurgroep.  In een eerste fase zal de stuurgroep samen met de uitbater het huishoudelijk reglement opstellen.

Het vernieuwde complex Cinema zal jongeren uit Aalst nog meer de kans bieden om te organiseren, te ondernemen of om gewoon samen te komen. De inkom– en foyerruimte in de nieuwe voorbouw en een polyvalente vergaderruimte op de 1ste verdieping bieden de mogelijkheid tot kleine ontmoetingsmomenten. Daarnaast geven de repetitieboxen op de 2de verdieping lokaal muzikaal talent een plaats om zichzelf te ontplooien. De fuif –en evenementenzaal vergroot in capaciteit, de bijhorende huurprijs voor jongeren blijft echter dezelfde. Daarmee kiest de Stad Aalst bewust voor laagdrempelige tarieven om zo het verenigingsleven bij jongeren groeikansen te geven. De professionele infrastructuur en de programmatie van de exploitant bieden daarnaast de mogelijkheid tot het organiseren van evenementen met bovenlokale aantrekking.

De voorbouw, waarvoor de Stad Aalst  ondanks de zware snoei in de Vlaamse cultuursubsidies, een subsidie binnenhaalde ten bedrage van 304 218 EUR, zit in zijn eindfase. Wie interesse heeft in het huren van de zaal en/of bijhorende ruimtes kan contact opnemen via biensoigne@aalst.be of info@geencinema.be.