De coronacrisis is in eerste instantie een gezondheidscrisis waarbij het leven van veel mensen in het gedrang is gekomen. De oversterfte heeft pieken bereikt die we al lang niet meer hebben gekend. En zonder de draconische maatregelen die onze overheden hebben genomen, zouden nog veel meer mensen vroegtijdig overleden zijn.  Aalst heeft, met haar twee grote ziekenhuizen en haar ad hoc geïnstalleerd schakelzorgcentrum, in de aanpak van deze crisis een belangrijke rol gespeeld. Onze dankbaarheid gaat uit naar alle gezondheidswerkers die zich dag en nacht voor onze mensen hebben ingezet.

Als er een crisis is, moet je aan hetzelfde zeel trekken om de crisis te bestrijden en te overwinnen. Iedere overheid doet daarin haar deel. Van overheden verwachten we dat ze loyaal en zonder foeteren samenwerken, ten dienste van de bevolking. De federale en de Vlaamse overheid hebben hun beleid afgestemd in de nationale veiligheidsraad. De stad zorgt voor een vlekkeloze en loyale implementatie van federale en Vlaamse maatregelen en aanbevelingen en voegt er haar eigen beleid aan toe.

Het coronaplan van CD&V-Aalst is er niet om kritiek te geven op het stadsbestuur en is geen evaluatie van de voorbije twee maanden. We brengen cruciale hefbomen met concrete denkpistes en toepasbare voorstellen. CD&V wil met haar plan een bijdrage leveren tot het beleid dat de komende maanden moet worden ontwikkeld. Ons doel is niet te bekritiseren, maar te inspireren.

De even noodzakelijke als draconische maatregelen die werden genomen om de gezondheidscrisis te bestrijden hebben een zeer belangrijke maatschappelijke impact. Als stad dienen we onze verantwoordelijkheid op te nemen om, samen met andere overheden, zorg te dragen voor onze inwoners op maatschappelijk, sociaal, psychologisch en economisch vlak.

Dit coronaplan is van onderuit gekomen, werd door onze bestuursleden opgevangen bij de mensen. Ons plan is niet alleen aanvullend op de suggesties van VVSG en UNIZO, het is specifieker op Aalst gericht. We nodigen de Aalstenaars bovendien graag uit om met ons in overleg te gaan. U kan ons uw reactie bezorgen op aalstcdenv@gmail.com.

De coronacrisis is ook een budgettaire crisis. De impact op de financiën zal groot zijn, vooral vanaf volgend jaar. Aalst heeft een traditie van een goed beheer van de financiën.  We kunnen tegen een stootje. Dat betekent niet dat het plan dat we voorstellen zware financiële verplichtingen teweegbrengt. De stad, dat zijn wij. Overheidsmiddelen besteden, is belastinggeld besteden. Schulden maken is facturen doorschuiven naar onze kinderen. CD&V doet niet mee aan een opbod. We kiezen voor duurzame openbare financiën.

>> Ontdek het coronaplan van CD&V-Aalst