Filip Van De Winkel voor CD&V naar de gemeenteraad.

Op dinsdag 15 september legt Filip Van De Winkel de eed af als nieuw gemeenteraadslid voor CD&V. Het mandaat van Ilse Uyttersprot in de gemeenteraad wordt opgenomen door Lien Gees. Lien zetelde tot op heden in de gemeenteraad als vervanger van Iwein De Koninck. Ingevolge de verhindering om persoonlijke redenen van Iwein De Koninck zal Filip Van De Winkel vanaf 15 september zetelen in de gemeenteraad.

Filip Van De Winkel, geboren en getogen in het centrum van Aalst, behaalde - als nieuwkomer - bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 een stevig resultaat. Met zijn slogan ‘Eiland in zicht’ voerde hij gericht campagne om het centrum van Aalst leefbaarder te maken en te moderniseren: “Mijn droom is om de Oude Denderam uit te graven met als doel een nieuw eiland Chipka te creëren.” Filip is actief in de lokale theaterwereld en creatief met woorden en teksten. Hij zal dan ook bijzonder graag het cultuurbeleid van de stad mee vorm geven.

‘De Aalstenaars kunnen op mij rekenen! Ik heb er enorm veel zin in’, aldus Filip Van De Winkel.