CD&V is geen voorstander voor een verlaging van de leeftijdsgrens van GAS-boetes naar 14 jaar. "Via de media vernemen we dat een beperkt aantal steden en gemeenten de leeftijdsgrens voor GAS-boetes wil verlagen. Ook Aalst wordt hierbij vermeld", zegt Eddy Couckuyt, fractieleider van CD&V in de gemeenteraad van Aalst.

"Wij willen als CD&V-fractie daarbij aanstippen dat dit een volstrekt voorbarige en niet unaniem gedragen uitspraak is. Van bij de start heeft CD&V duidelijk gesteld dat de GAS-boetes moeten getoetst worden aan de Aalsterse context en dat wij als fractie niet te vinden zijn voor de verlaging van de leeftijdsgrens. Er bestaan volgens ons voldoende alternatieven om in overleg met ouders en opvoeders een gepaste oplossing te bieden aan de jongeren jonger dan 16", voegt schepen Iwein De Koninck (CD&V).

CD&V wil dat de materie doorgesproken is met de jeugdraad en opteert voor een beperkt reglement zonder absurditeiten. Eerder vroeg Jong CD&V al om verstandig om te gaan met de GAS-boetes.