Op 17 september werd door de burgemeester meegedeeld dat de stoet van 2021 wordt afgelast.

Niet alles hoeft te worden geschrapt. CD&V Aalst stelt voor om de Winterfoor 2021 wél te laten doorgaan en roept de stad op om daarvan werk te maken. Rondom kermissen en foren is namelijk afgelopen maanden al veel te doen geweest en werden studies gevoerd en draaiboeken uitgewerkt om deze in aangepaste omstandigheden toch te laten doorgaan. Kleinschalige kermissen worden nu al opnieuw toegelaten, zoals dit weekend in Nieuwerkerken. "Als pretparken open zijn en voetbalwedstrijden met publiek mogen plaatsvinden, dan moeten we er ook in slagen om een coronaproof kermis voor onze kinderen te organiseren.", zegt Lien Gees.


De afgelasting van carnaval hoeft de Winterfoor zelf niet in de weg te staan. "Onze forains hebben het de afgelopen maanden al zwaar te verduren gekregen. Snel een duidelijk kader creëren waarbinnen zij kunnen werken is aan de orde. Daarom zal CD&V op de eerstvolgende gemeenteraad een interpellatie indienen om de winterfoor coronaproof te garanderen." aldus Lien.