In het nieuwe vervoersplan van De Lijn dat in december 2021 ingaat, worden een aantal bushaltes niet meer bediend. Minder bushaltes betekent dat mensen verder moeten stappen om tot aan een busstation te komen. En dat is niet voor iedereen mogelijk. Voor hen moet er een andere oplossing worden uitgewerkt. CD&V-Aalst wil dat het stadsbestuur taxicheques voorziet voor mindervaliden, minder mobiele Aalstenaars zoals de slechtzienden en de 65-plussers die minder mobiel zijn, eventueel gekoppeld aan het inkomen.


Het CD&V-voorstel houdt in dat de begunstigden taxiritten aan een verminderde prijs betalen. Voor een bepaalde taxirit, betaalt de begunstigde met taxicheques die hij bij de stad heeft gekocht tegen een verminderd tarief. Bij voorbeeld: voor een taxicheque met een waarde van 5 euro betaalt de begunstigde zelf een kleine bijdrage (bij voorbeeld 2,50 euro) en de stad komt voor de rest tussen. De begunstigde gebruikt deze taxicheques bij de taxi’s van taxibedrijven die hebben aangegeven om hiervoor met de stad te willen samenwerken.


Taxicheques worden al gebruikt in 10 centrumsteden, waaronder Antwerpen, Kortrijk, Gent, Mechelen, Sint-Niklaas, Turnhout en Hasselt en in verschillende kleinere gemeenten. “Het stadsbestuur moet dus het “warm water” niet uitvinden. “Het is tijd dat ook onze stad op deze kar springt, zeker nu dat we weten dat een aantal bushaltes verdwijnen met het nieuwe vervoersplan”, stelt Theo Nsengimana. En hij voegt er aan toe: “Naast de verhoging van de mobiliteit van de minder mobiele Aalstenaars geven de taxicheques ook een duwtje in de rug aan de taxisector die ook het omwille van de coronacrisis hard te verduren heeft gehad”.


Op de vorige gemeenteraad stelde het CD&V gemeenteraadslid, Theo Nsengimana, hierover een vraag aan de bevoegde schepen van mobiliteit over de bereidheid van het stadsbestuur voor het aanbieden van bijkomende vervoersmiddelen die aanvullend moeten zijn op het aanbod van De Lijn in het nieuwe vervoersplan. De schepen was bereid om verschillende mogelijkheden te bekijken en te onderzoeken. Wordt vervolgd.


Theo Nsengimana