De derde editie van Kunstoevers wordt feestelijk ingedanst met een heuse Dansketting
doorheen de stad. Kunstoevers brengt op 28 en 29 april een weekend lang kunst op
uitzonderlijke locaties in de buurt van de Dender. Het festival biedt een platform voor
kunstenaars uit Aalst en omstreken. Bovendien is Kunstoevers ook een sociale
aangelegenheid waar je familie, vrienden en kennissen tegen het lijf loopt, gezellig iets
drinkt en bijpraat. Kunstoevers wil Aalstenaars verbinden door kunst.

Kunstoevers deed voor het eerst een open oproep: al wie zich geroepen voelde kon zich inschrijven
om zijn of haar creatief talent te tonen aan het grote publiek. Deze oproep kon op heel wat
enthousiasme rekenen want meer dan 50 nieuwe kunstenaars meldden zich aan. In totaal nemen
zo’n 200 kunstenaars deel. Sommigen schreven individueel in, anderen in klasverband via de
Academie voor Beeldende Kunsten, nog anderen als kunstenaarsgroep. Voor de ene voelt het al
heel vertrouwd aan om met werk naar buiten te komen, voor de ander is het eerder een primeur en
dus wellicht spannend en een beetje onwennig. Toch stelt ieder van hen zich enigszins kwetsbaar
op en stuk voor stuk verdienen ze appreciatie en respect.

Op een steenworp

Dit jaar werd er bewust gekozen om het Kunstoeversgebied drastisch te verkleinen. Dit wil niet
zeggen dat het programma beperkter is dan de vorige jaren. Maar liefst 11 locaties maken deel uit
van het Kunstoeverstraject, alle locaties bevinden zich nu op wandelafstand van elkaar. Zo
verliezen bezoekers veel minder tijd met lange verplaatsingen. Wie alle tentoonstellingen gezien
wil hebben en ook alle activiteiten of concerten wil meemaken, zal goed moeten plannen, zoveel is
zeker.

Verrassende locaties

Kunstoevers staat ook synoniem voor creativiteit op verrassende plekken. De Oude Vismijn, de
atelierboot Fouji Yama die voor de gelegenheid aanmeert aan de Pierre Corneliskaai, het SULBBgebouw
aan de Hertshage, de Werfkapel, het voorgebouw van de Pupillensite, het
Manchestergebouw in de Vaartstraat zijn voorbeelden van sites waar men anders weinig of niet
komt. Oude industriële panden zoals het Manchestergebouw bieden trouwens een dankbaar
kader om kunst te presenteren.

Waaier van disciplines

Kunstoevers is niet alleen kunst ‘tentoon stellen’ in de traditionele zin, het gaat veel ruimer dan
dat. Een veelheid aan disciplines komt aan bod: schilder- en tekenkunst, fotografie, beeldhouwen
en keramiek, woord, dans en ook heel veel muziek - van klassiek tot experimenteel - goed voor 10
concerten. Er zijn performances, literaire voorstellingen, geleide wandelingen… Wie wil kan ook
zelf actief aan de slag in de open printstudio in de Oude Vismijn, in de printworkshop door Tamás
Kaszás in Netwerk of tijdens de tekensessies met Martinus en Valerius. Samen met onze partners –
de Academie voor Beeldende Kunsten, De Werf, stedelijk museum ’t Gasthuys en Netwerk Aalst
- willen we een zo groot mogelijk publiek bereiken en inspelen op heel diverse interesses.