De gemeenteraad vergadert zo dikwijls als nodig en minstens 10 keer per jaar. De gemeenteraad gaat meestal door op de laatste dinsdag van de maand, behalve in september (derde dinsdag van de maand) en behalve wanneer dit samenvalt met een schoolvakantie.

Je kan de agenda & verslagen hieronder raadplegen op de website van onze stad