Bestuursakkoord 2019 - 2025 'Vooruit met Aalst'

Op 7 januari 2019 zal de nieuwe bestuursploeg van Aalst de eed afleggen. Hieronder het overzicht
van de verschillende leden van het college van burgemeester en schepenen en hun bevoegdheden:

 • Christoph D’Haese (N-VA): Politie, Hulpverleningszone, Juridisch advies, Bestuursondersteuning,
  Contracten, GAS, Integrale Veiligheid & Noodplanning, Stadsmarketing en communicatie,
  Verzending, Preventie en bescherming, Strategische Planning, ICT, LIVC, Evenementen

 • Jean-Jacques De Gucht (Open Vld): Personeel & organisatie, Stadsvernieuwing,
  Mobiliteit & openbare werken, Onderhoud openbaar domein

 • Ilse Uyttersprot (CD&V): Sport, Cultuur, Jeugd, Vrije Tijd, De Werf Cultuurcentrum,
  Onderhoud gebouwen & logistiek, Gebouwen & technieken, Kerkfabrieken

 • Caroline Verdoodt (N-VA): Ruimtelijke Ordening, Planning, Omgevingsvergunning,
  Ruimtelijke en stedelijke ontwikkeling

 • Karim Van Overmeire (N-VA): Onderwijs, Bibliotheek, Europese en Internationale Samenwerking,
  Erfgoed, Museum, Archief, Vreemdelingenzaken, Radicalisering, Inburgering, Vlaams karakter

 • Sarah Smeyers (N-VA): Sociale zaken, Wonen, Welzijn, Ouderenzorg, Samenleving

 • Katrien Beulens (CD&V): Economie & Landbouw, Milieu & Natuur, Klimaat, Energie, Gezin & Kinderopvang

 • Mia De Brouwer (N-VA) - na 3 jaar vervangen door Caroline De Meerleer (N-VA): Toerisme, Bevolking,
  Burgerlijke Stand, Senioren, Dierenwelzijn, Productontwikkeling- en beheer, Onthaal

 • Matthias De Ridder (N-VA): Financiën, Gebiedsgerichte werking


Deze ploeg zal van 2019 tot 2025 onze stad besturen. In het 56 pagina's tellende bestuursakkoord 'Vooruit met Aalst' zijn de speerpunten van het toekomstig beleid vastgelegd.